Kemikalier för kemtvätt

45

Aromatex

Doftämnekoncentrat för kemtvätt. Användning i perkloretylen och KWL. Egenskaper - AROMATEX är löslig i  lösningsmedel, i vatten är produkten emulger...
51

Clip K4

Tvättförstärkaren är ett koncentrat av verksamma ämnen som ger en sensationell rengöringseffekt. Utan VOC och utfyllnadsämnen. Används med Solvon k4. ...
46

Distil

Skumdämpningsmedel för organiska lösningsmedel i destillator. Tillsätts i perkloretylen och KWL. Egenskaper - DISTIL bryter ned skum som bildas av t...
15

Lanadol Aktiv

Specialrengörings- och fiberskyddsmedel med färgstabiliserande effekt för våtrengöring med LANADOL- metoden. Egenskaper - LANADOL AKTIV är ett högak...
13

Lanadol Apret

Fiberskyddsmedel med appreterande och antistatiska effekter för användning i behandlingsbadet i kemtvätt med vatten. Egenskaper - LANADOL APRET åsta...
22

Lanadol Avant

Färg- och fiberskyddande specialfettlösningsmedel för extremt smutsade partier. Påstrykes direkt på textilierna före våtrengöring med LANADOL-metoden....
47

Peramon

Syrebindare och stabilisator med luktabsorberare för lösningsmedelsvård. Egenskaper - Binder sura avspaltningsprodukter vid destillationen av per oc...
Perklor

Perklor

Perklor ett gammalt beprövat lösningsmedel. Perkloretylen är ett mycket kraftfult samt omtykt lösningsmedel. Perkloretylen löser olja asfalt sam...