Den pågående samhällsutvecklingen handlar allt mer om att förvalta våra naturtillgångar, för att uppnå en så liten miljöpåverkan som möjligt måste alla aktörer gemensamt sträva efter att ta hänsyn till det ekologiska kretsloppet.

Vårt mål är att med stöd av vår miljöpolicy arbeta med att bl.a. ställa krav och samarbeta med andra företag vad gäller transporter, tillverkning och innehåll av produkter samtidigt som vi gör vårt bästa för att göra moderna, effektiva och miljöanpassade val.

De flesta produkterna på vårat lager är Svanen märkta produkter.